LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 23
U którego z pacjentów występuje największe ryzyko powstawania miażdżycy tętnic?

A.
B.
C.
D.