LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 37
Pacjentowi chorującemu na nadciśnienie należy zalecić ograniczenie

A.
B.
C.
D.