LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 6
Podczas podawania pacjentowi leżącemu kaczki należy kolejno:

A.
B.
C.
D.