LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 26
Bieliznę pościelową i osobistą chorego zmienia się w celu

A.
B.
C.
D.