LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 9
Pacjent przebywający na oddziale wewnętrznym ma zlecony okład zimny wilgotny. Na ile godzin należy go założyć?

A.
B.
C.
D.