LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 1
Zapobiegając powstawaniu odleżyn u 69-letniego pacjenta unieruchomionego w łóżku z kończyną dolną na wyciągu, należy stosować przede wszystkim

A.
B.
C.
D.