LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 33
W celu zapobiegania powstawaniu odleżyn u chorego leżącego na prawym boku należy

A.
B.
C.
D.