LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 36
Skala Norton przewiduje ocenę

A.
B.
C.
D.