LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 39
Podopieczna niesamodzielna z nowotworem mózgu ma trudności z połykaniem pokarmu. Które działanie opiekuna medycznego ułatwi jej tę czynność?

A.
B.
C.
D.