LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 34
Upadkowi podopiecznego podczas wychodzenia z wanny po kąpieli można zapobiegać, stosując

A.
B.
C.
D.