LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 27
Przed wykonaniem okładu ciepłego opiekun medyczny poprosił podopiecznego o zgodę na to działanie, dzięki czemu umożliwił podopiecznemu skorzystanie z prawa do

A.
B.
C.
D.