LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 14
Prowadząc edukację dla podopiecznego chorego na cukrzycę, należy w szczególności zapoznać go z tematyką

A.
B.
C.
D.