LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 8
Dezynfekcja według schematu Ayliffe'a dotyczy

A.
B.
C.
D.