LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 28
Mycie intymnych części ciała u pacjentki z założonymi pieluchomajtkami, długotrwale przebywającej w łóżku, należy przeprowadzać

A.
B.
C.
D.