LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 16
Opiekun medyczny wykonuje zmianę worka stomijnego jednoczęściowego. Po odklejeniu woreczka i usunięciu resztek kału, skórę wokół przetoki jelitowej powinien umyć

A.
B.
C.
D.