LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 39
W celu ćwiczenia pamięci podopiecznej zakładu opiekuńczo-leczniczego w początkowym stadium choroby Alzheimera opiekun powinien zaproponować

A.
B.
C.
D.