LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 22
Do płukania jamy ustnej u przytomnej podopiecznej, u której zaobserwowano przykry zapach z ust, należy użyć

A.
B.
C.
D.