LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 16
Przed podaniem pacjentowi płynu opiekun medyczny musi przede wszystkim sprawdzić jego

A.
B.
C.
D.