LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 17
Na zlecenie lekarza opiekun pomaga podopiecznej zamieszkałej w domu pomocy społecznej, cierpiącej na zwyrodnienie stawów kończyn dolnych, w przybyciu na basen. Ćwiczenia w wodzie wykonywane przez podopieczną należą do ćwiczeń

A.
B.
C.
D.