LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 3
Którą z wymienionych informacji o chorym należy bezwzględnie przekazać pielęgniarce?

A.
B.
C.
D.