LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 34
Opiekun pomaga podopiecznej w przemieszczaniu się na wózek inwalidzki i korzystaniu z toalety. Foliowy fartuch ochronny, w który jest ubrany, po zakończeniu tych czynności powinien

A.
B.
C.
D.