LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 21
Które środki ochrony indywidualnej powinien zastosować opiekun wykonujący u podopiecznego unieruchomionego w łóżku nacieranie i oklepywanie pleców?

A.
B.
C.
D.