LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 26
Po wykonaniu obcinania paznokci u podopiecznej ogólnodostępne nożyczki należy

A.
B.
C.
D.