LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 26
Tabela zawiera wybrane dane z miesięcznej karty ewidencji czasu pracy pracownika zatrudnionego w podstawowym systemie czasu pracy. Z analizy zapisów w karcie ewidencji czasu pracy wynika, że pracownikowi
A.
B.
C.
D.