LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 24
W części C akt osobowych pracodawca powinien przechowywać
A.
B.
C.
D.