LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 23
Jan Kowalski właściciel agencji reklamowej zawarł umowę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej dotyczącą wykonania projektu prospektu reklamowego dla Hurtowni AGD sp. z o.o. Odbiór projektu nastąpi w terminie do 30.06.2016 r. Który rodzaj umowy podpisał właściciel agencji z wykonawcą?

A.
B.
C.
D.