LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 12
Przedmiotem umowy zlecenia jest wyłącznie wykonanie

A.
B.
C.
D.