LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 3
Pracownik wynagradzany w systemie czasowym z premią w marcu przebywał 3 dni (24 godziny) na urlopie wypoczynkowym. Na podstawie danych z tabeli oblicz wynagrodzenie brutto pracownika, jeżeli wymiar czasu pracy w marcu wynosił 176 godzin.
A.
B.
C.
D.