LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 3
Na podstawie fragmentu listy płac oblicz kwotę do wypłaty dla pracownika.
A.
B.
C.
D.