LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 21
Na podstawie zamieszczonego fragmentu listy płac ustal podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.
A.
B.
C.
D.