LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 39
Na podstawie danych zawartych w tabeli ustal podstawę naliczania podatku dochodowego.
A.
B.
C.
D.