LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 1
Na podstawie fragmentu rachunku do umowy zlecenia ustal kwotę do wypłaty.
A.
B.
C.
D.