LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 12
Spółka handlowa zawarła z osobą fizyczną umowę o dzieło na wykonanie kasetonu reklamowego wraz z przeniesieniem praw autorskich na kwotę 4 000,00 zł. Wykonawca dzieła nie pozostaje w stosunku pracy z zamawiającym. Ustal kwotę wynagrodzenia do wypłaty z tytułu zawartej umowy o dzieło.

A.
B.
C.
D.