LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 21
Po rozwiązaniu z pracownikiem umowy o pracę pracodawca ma obowiązek wyrejestrować go z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych na formularzu o symbolu

A.
B.
C.
D.