LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 11
Zapłata składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych w lipcu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Hurtowni ALA SA nastąpi najpóźniej do dnia
A.
B.
C.
D.