LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 2
W roku 2016 kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi 121 650 zł. Na podstawie wykazanych w tabeli danych dotyczących wynagrodzenia brutto Ewy Mróz za I półrocze 2016 r. ustal podstawę naliczenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za czerwiec 2016 r.
A.
B.
C.
D.