LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 19
Na podstawie fragmentu deklaracji DRA ustal łączną kwotę składek na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracodawcę.
A.
B.
C.
D.