LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 2
Na podstawie danych z tabeli ustal kwotę składki na ubezpieczenie rentowe finansowaną przez pracownika w liście płac.
A.
B.
C.
D.