LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 33
Pani Ewa była zatrudniona na podstawie umowy o pracę od 20 stycznia 2014 r. do 31 marca 2016 r. W dniu 25 kwietnia 2016 r. zarejestrowała i rozpoczęła działalność gospodarczą. W terminie 7 dni zgłosiła się do ubezpieczeń społecznych, w tym do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Pani Ewa od 09 do 14 maja 2016 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby. Z przepisów ustawy wynika, że ubezpieczona
A.
B.
C.
D.