LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 36
Jan Kruk nabył w kwietniu bieżącego roku prawo do zasiłku chorobowego. W okresie od 10 do 15 kwietnia przebywał w domu na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby (grypa). Podstawa wymiaru świadczenia, ustalona w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc powstania niezdolności do pracy wynosi 5 400,00 zł. Oblicz wysokość zasiłku chorobowego brutto przysługującego pracownikowi.

A.
B.
C.
D.