LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 13
Pracownik urodzony w dniu 05.01.1966 r. przebywał w szpitalu od 01.03.2016 r. do 23.03.2016 r. Ustal, które świadczenie otrzyma pracownik, jeżeli od początku roku kalendarzowego przebywał już dwukrotnie na zwolnieniu lekarskim - łącznie przez 15 dni.
A.
B.
C.
D.