LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 8
Pracodawca zawarł z własnym pracownikiem umowę o dzieło. Na podstawie wybranych danych z rachunku sporządzonego do umowy o dzieło, ustal wysokość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.
A.
B.
C.
D.