LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 29
Tabela przedstawia fragment listy płac pracownika. Składka na ubezpieczenie zdrowotne przekazana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynosi
A.
B.
C.
D.