LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 28
Na podstawie dołączonego fragmentu kalendarza ustal ostateczny termin zapłaty zaliczek na podatek dochodowy za zatrudnionych pracowników na umowę o pracę za luty 2016 r.
A.
B.
C.
D.