LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 32
Podstawą opodatkowania podatkiem akcyzowym w przypadku importu samochodu osobowego jest

A.
B.
C.
D.