LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 36
Na podstawie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT ustal kwotę podatku VAT do rozliczenia z urzędem skarbowym za kwiecień 2016 roku.
A.
B.
C.
D.