LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 39
Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli ustal kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych dla pana Krzysztofa Leśniewskiego, rozliczającego się za rok 2015 na podstawie formularza PIT 37, jeżeli jego podstawa opodatkowania za rok ubiegły wyniosła 93 000,00 zł.
A.
B.
C.
D.