LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 13
Podatek dochodowy od osób fizycznych obliczony na podstawie wybranych danych z listy płac zawartych w tabeli wynosi
A.
B.
C.
D.