LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 3
Na podstawie danych przedstawionych w tabeli ustal kwotę zobowiązania hurtowni z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
A.
B.
C.
D.