LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU65 - CZERWIEC 2016

Pytanie nr 11
Właściciel parkingu liczącego 150 stanowisk parkingowych rozlicza się z urzędem skarbowym w formie karty podatkowej. Podatnik zapłacił w maju za kwiecień 2016 r. składki na:
- ubezpieczenia społeczne 772,96 zł,
- Fundusz Pracy 59,61 zł,
- ubezpieczenie zdrowotne (9%) 288,95 zł, w tym (7,75%) 248,82 zł.
Którą kwotę podatku dochodowego odprowadzi w maju 2016 r. do urzędu skarbowego właściciel parkingu?
A.
B.
C.
D.